Lik oss på facebook
Narvik Studentersamfunns historie

Narvik Studentersamfunn ble opprett i 1955 og het da Narvik Teknikersamfunn. I dag er studentersamfunnet fortsatt i full vigør og det skjer mye spennende. Det vil etter hvert komme mer informasjon om hva som har skjedd oppover årene når en finner gode kilder. Det er også en del interessant info på sida om presidentskapet. Det kan hende at noen av tidspunktene ikke er helt korrekte, men det jobbes med å finne kilder med nøyaktig informasjon.

1955 Narvik Teknikersamfunn stiftes

1956 27. januar blir det vedtatt at studentavisa skal hete Origo.

1973 Radio Stroganoff sender for første gang i vinterfestuka det året. Piratradioen var umåtelig populær.

1974 Radio Stroganoff har sine første stereosendinger dette året.

1982 Narvik Teknikerradio fikk konsesjon etter ti år med ‘prøvesendinger’. 15 watt på 101MHz.

1989 Narvik Teknikerradio begynner med helårsdrift.

1992 Friluftsgruppa Jägermeister stiftes 14. mai.

1994 Høgskolen i Narvik etableres. En slår sammen 3 ulike skoler til en skole. Som en del av dette omdøpes Narvik Teknikersamfunn til Narvik Studentersamfunn. Radioamatørklubben LA7MB opprettes.

1995 Narvik Studentbibellag opptas som egen klubb.

2000 Høsten 2000 redder NSS og SysRq arrangementet NaIT som var heller dårlig planlagt fra de opprinnelige arrangørens side. Sent i 2000 får man beskjeden om at Teknikerkroa i kjelleren på HiN må stenges grunnet problemer med kvaliteten på rømningsveiene. Datapartyet Lano blir arrangert i bomberommet hvor Stærk(ar) har sine lokaler i 2012.

2001 Studentkroa Teknikerkroa legges ned etter at en ikke lenger fikk dispensasjon fra brannforskriftene.

2002 Henningsværkomiteen konkluderer med at Foreningen Narvik Studentersamfunn bør bli bli omgjort til en stiftelse grunnet nye regler og lover, og dette blir besluttet ved årsmøtet i 2002. Vinterfestuka 2002 skaper store problemer for økonomien i den nye stiftelsen. SysRq arrangerer NaIT 2002 sammen med frivillige studenter og andre fra området rundt.

2003 SSiN kjøper et studenthus til studentene samt pusser det opp. Studenthuset, ‘OT-gården’, var ment som første del av en plan om hvor man skulle byggge et stort studentbygg nede i sentrum som skulle inneholde boliger, butikker, klubber, utested og andre leietakere. Ny to-etasjes kro åpnes i studenthuset nede i Narvik sentrum. Etter hvert har en krodrift syv dager i uka.

2004 Det viser seg at stiftelsesformen er svært dyr og det går vekk mye penger. Studentersamfunnets midler går i alle hovedsak til å dekke utgifter til regnskap, revisor og lignende. Det jobbes mye med å finne en bedre måte å organisere studentersamfunnet på. Den nye kroa er også svært dyr i drift da det er betydelig mer komplisert å drive en kommersiell kro nede i byen enn en studentkro oppe på HiN.

2005 Foreningen Narvik Studentersamfunn stiftes i det som ble kalt ‘splittelsen’. Stiftelsen var alt for tung å drive økonomisk sett, så et nytt studentersamfunn ble dannet og all aktivitet flyttet over i dette med mindre det av juridiske grunner måtte ligge i den gamle stiftelsen. Stiftelsen tar seg av driftsdelen av Tekniker’n, Origo, Narvik Studentradio og enkelte større arrangement som NaIT. Stiftelsen fryser alle klubbenes penger. Alle klubbene som hadde penger plassert i den gamle stiftelsen, har nå ingen midler. Stiftelsen får nå mulighet til å rydde opp i økonomien og driften av de tyngre virksomhetene.

2006 Det nye studentersamfunnet tar form og bevilgninger utbetales for første gang til klubbene på en god stund. Utgifter til drift og regnskap er så og si ikke-eksisterende i den nye foreningen. En oppretter digitale medlemsregister og oppslutningen rundt studentersamfunnet er igjen økende. En rekke nye klubber opprettes og mang begynner igjen å dele ut Store og Lille Bjørn på juleballet.

2007 Grunnet dårlig økonomi bygges utestedet Tekniker’n om til å kun omfatte en etasje, den nederste. Som plaster på såret får en leie lokalene gratis. Utenom dette så er det høy aktivitet i studentersamfunnet.

2008 Dette er siste året NaIT arrangeres, legging av kunstgress i Narvik-hallen gjør arrangementet umulig å drive. Aktiviteten i studentersamfunnet daler noe, men kjerneklubbene holder fortsatt liv i studentersamfunnet. Den lovede utbygging av Tekniker’n skjer ikke dette året heller.

2009 I mars legges Tekniker’n ned, og det er stille på krofronten. I november arrangeres den første klubbkvelden i kantina på HiN som en erstatning for utestedet Tekniker’n. Arrangementet er en stor suksess og en har dannet fundamentet for å bygge opp en ny krodrift. Sundance arrangeres for siste gang februar dette året. Sundance har vært arrangert hvert år siden 90-tallet og har i de siste årene gått med overskudd.

2010 Etter allmøte i oktober blir det satt ned flere arbeidsgrupper som skal se på fire ulike alternativer til kro. Ingen av dem viser seg til å begynne med å være gjennomførbare. I begynnelsen av desember jobbes det intenst med å se om den gamle kroa kan brukes da dette var den foretrukne løsningen. I desember 2010 sender presidentskapet i studentersamfunnet over en liste over alle eiendeler de ønsker å kjøpe fra stiftelsen slik at NSS kan overta utstyret.

2011 I januar overdrar SSiN mer eller mindre alt av utstyr som var i stiftelsen til studentersamfunnet. Dette betales ut fra en bevilgning på 100.000kr, hvor studentersamfunnet beholder 40.000kr til å sikre videre drift. Ny kro jobbes med i de første månedene i året, rydding og ombybyggingen begynner formelt 9. mars og kroa har offisiell åpning 1. april med en midlertidig skjenkebevilling for Vinterfestuka. I samme periode får Narvik Studentradio konsesjon og begynner å sende døgnet rundt på FM, 94.1MHz. Helt på tampen av året deles Store og Lille Bjørn ut på en egen seremoni i kantina. Resultatet fra valget på et årsmøte ble senere erklært ugyldig pga vedtektsbrudd og falske opplysninger fra en ugyldig valgkomite. Dette skaper en del dårlig stemning og en del sentrale studenter trakk seg fra sine verv som en følge av dette.

2012 29. februar legges klubbene Eksos, Near-HiN, Kunst og Design samt Zing Zano ned. Av disse har skolekoret Zing Zano hatt mye aktivitet i sin levetid med konserter og turneer. Near-HiN hadde en god del aktivitet tidlig i sin historie, men dette dabbet av. De to andre nedlagte klubbene har aldri hatt noen organiserte aktiviteter. Etter hvert blir det alikevel liv i Zingzano og man avholder øvinger igjen. Kroplanene legges på is, hovedsaklig på grunn av problemet med å skaffe skjenkeansvarlige for driften. Det går med en del tid på å rette opp etter problemene i 2011, man er ikke skikkelig ajour før i 2013.

2013 Zingzanos aktivitet forsvinner igjen, men på den lyse siden starter man opp nye initiativ, blant annet en egen brygg-selv-klubb med navnet Lille Promille, senere Studentbryggeriet i Narvik. Den nyoppstartede fotoklubben The Apertures ser også dagens lys. Etter noen litt turbulente år er det nå jevnere aktivitet og bedre økonomi som preger studentersamfunnet. Etter litt turbulens er man på vei fremover i studentersamfunnet og jobber bedre sammen mot et felles mål om bedre studentvelferd.

2014 Stiftelsen Narvik Studentersamfunn besluttes lagt ned og alle midlene overføres til foreningen Narvik Studentersamfunn. Totalt sett blir det mindre driftsutgifter og mer midler til studentersamfunnet. Ellers er året nokså rolig. Det ble jobbet med en studentfestival rett etter VU, men denne ble avlyst. Takket være denne innsprøytingen av likvide midler på tampen av året er driften sikret for en stund, men å skaffe en mer permanent løsning i 2015 er et viktig mål for studentersamfunnet.

Nedlagte klubber
Near-HiN 2000-2012 (estimert)
Eksos 2006-2012
Kunst og Design, 2006-2012
Tekniker'n, 2003-2009
Robotech, 2006-2008
Modellhobbyklubben, 2005-2008
Foto & Video 1994-2007 (tidl fellers klubb med Origo)
Radiamatørene LA9HiN, 1994-2006
HiN Extreme, 2000-2003
Dykkerklubben, 2003-2004
Teknikerkroa, 1955-2003
Akademikere for fremme av den gyldne drikk x-2003
Festkomiteen x-2003
Swing-klubben x-2003
Båt til Lyst x-2003
Samfunnet.no 2000-2002
Narvik Kristelige Studenter 2000-2002
Narvik Studentbibellag 1995-1999
Sjakk og bridge-klubben 1994-2000
HiN-Positiv----
Teksten ble sist oppdatert 09.09.2016 kl 19:01 av Kim Roar Foldøy Hauge