Lik oss på facebook
Klubber på Campus Narvik

Klubbene er de viktigste underorganisasjonene i studentersamfunnet. Du kan bli medlem av en klubb ved å klikke på en av dem i den høyre menyen.

Man må først fylle inn litt detaljer om en selv. Deretter må man svare på en epost sendt til studenteposten. Dette er for å forhindre at andre melder deg inn i en klubb mot din vilje. Kun du har adgang til studenteposten din.

Noen av klubbene har kontingent og det kan hende medlemskapet ikke blir godkjent før kontingenten er betalt. Ta kontakt med styret i klubben for mer informasjon.

Skulle det være problemer med å melde seg inn kan en ta kontakt med presidentskapet i studentersamfunnet. Har en problemer med skolens webmail bør en ta kontakt med IT-avdelingen.----
Teksten ble sist oppdatert 16.08.2016 kl 12:05 av Kim Roar Foldøy Hauge