Lik oss på facebook
Studentersamfunnet søker ny logo

Narvik Studentersamfunn er på jakt etter en ny logo, frist 15. mars.


Journalist: Kim Roar Foldøy Hauge.
----
Publisert 03.03.2017, oppdatert 04.03.2017 kl 05:34

Studentersanfunnet ønsker konseptforslag til ny logo fra dere studenter.

Bakgrunnen er at det er bred enighet om at NSS trenger ny logo, noe som ble tatt opp på husmøtet 22.02.2017

Kriteriene for logoen er:

- Logoen skal være enkel og kunne skaleres ned uten å bi utydelig.
- Logoen skal kunne brukes enfarget.
- Logoen skal ikke representere studier/retninger/linjer, men studentfellesskap.
- Logoen kan gjerne ha et lokalt særpreg.


Premien for beste konseptskisse og begrunnelse 1000 kr.

Frist 15. mars.

Sendes til au@samfunnet.no

Det er også hengt opp plakater rundt omkring på campus.