Lik oss på facebook
Lånekassen strammer inn

Fra 1. august 2017 vil alle utbetalinger fra Statens Lånekasse kun skje via Lånekassekortet. Et eget bankkort med b.a sperre for alkoholkjøp, pengespill, dataspill og mer. Dette ble kunngjort i stortingsmelding 1. april 2017.


Journalist: Kim Roar Foldøy Hauge.
----
Publisert 01.04.2017, oppdatert 07.04.2017 kl 17:41

Dagens regjering har sett at mange studenter er i en vanskelig situasjon økonomisk. For å bedre situasjonen har man derfor inført en ny ordning for å gjøre det lettere økonomisk for studenter.

- Lånekassekortet er et nytt bankkort knyttet opp mot en egen høyrentekonto med særdeles gunstige renter og lave gebyrer. Kortet vil være gratis å anskaffe og man vil fra 01.08.2018 få alt av stipend og lån fra Statens Lånekasse direkte inn på denne kontoen.

Kortet vil også gi tilgang til en helt ny nettbank, med en moderne Java-løsning for innlogging, kalt DinID. Her vil man også få tilgang til Studiepost, en egen versjon av Digipost, som er en del av totalpakken.

- Formålet med støtten fra lånekassen er å støtte studiene, vi tror at flere vil klare å være heltidsstudenter med denne nye ordningen. Det er ikke statens oppgave å finansiere alkohol, tobakk, pengespill og drivstoff til privatbilisme.

Mange studenter havner i økonomisk problemet grunnet nettpoker og andre spill, derfor vil ikke kortet fungere for å betale slike varer og tjenester.

- Studentene vil nå lettere kunne ta gode økonomiske valg og få en tryggere økonomi. Dette er det største løftet for studentenes økonomi de siste tyve årene, hevder en sentral kilde i finansdepartementet.

Kortet vil også være sperret for bruk eller kjøp i utlandet. Både med tanke på svindel og misbruk, men og fordi det ikke er statens oppgave å finansiere ferieturer. Studenter som studerer i utlandet, vil få sitt kort låst til det landet man studerer i.

- Vi har jobbet lenge med dette, og i tror med Lånekasskortet vil vi gi studentene et kraftig løft, uttalte stortingsrepresentant Ingjerd Mysbakkli (Krf, Sogn og Fjordane), som står bak forslaget.

Spesielt for studenter i de tre nordligste fylkene er det såklate nordnorgetillegget. Man får blant annet sterkt rabatterte priser på togbilletter og trikk. Målet er å gjøre det billig å benytte kollektivtrafikk grunnet store avstander i denne landsdelen. Rabatten gjelder ikke for reiser ut av landet.