Lik oss på facebook
Nyhetsbilde. Foto: Kim Roar Foldøy Hauge.
Humøte 06.09

Det blir nytt husmøte 06.06.2016 klokka 12:15


Journalist: Kim Roar Foldøy Hauge. Foto: Kim Roar Foldøy Hauge.
----
Publisert 06.09.2017, oppdatert 06.09.2017 kl 10:26

Det blir et nytt husmøte 06.09.2016 klokka 12:15. Møtet har følgende saksliste:

Sak 21/17: Fadderukene 2017
Klubbene og AU kan komme med erfaringer de gjorde seg under fadderukene.

Sak 22/17: Messedagen og klubbdagene 2017
Vi tar en gjennomgang på hvordan messedagen og klubbdagene ble utført.

Sak 23/17: T-skjorter
AU har bestilt inn t-skjorter til klubblederne, AU og komitéene og vil bli delt ut på husmøtet.

Sak 24/17 Nye komitéer
NSS har fått to nye komitéer som vil bli presentert på husmøtet.

Sak 25/17 Bevilgning
AU vil informere om neste bevilgningsrunde.

Sak 26/17 Organisasjonskurs
Det vil bli et organisasjonskurs i løpet av oktober.

Sak xx/17: Evt.-saker
Evt. Saker blir lagt til under konstituering