Lik oss på facebook
Nyhetsbilde. Foto: Kim Roar Foldøy Hauge.
Husmøte 13.09

Det blir nok et husmøte, denne gangen med et spennende valg!


Journalist: Kim Roar Foldøy Hauge. Foto: Kim Roar Foldøy Hauge.
----
Publisert 13.09.2017, oppdatert 13.09.2017 kl 01:20

Sakslista er som følger:

Sak 00/17: Konstituering
Valg av møteleder
Valg av referent
Godkjenning av referat fra forrige møte
Godkjenning av innkalling
Sak 00/17: Innmelding av evt. Saker
Sak 00/17: Informasjon fra arbeidsutvalget
Sak 00/17: Informasjon fra klubber

Sak 28/17: Valg av nye klubblederrepresentanter
Det skal velges fem klubblederrepresentanter for høstsemesteret 2017

Sak xx/17: Evt.-saker
Evt. Saker blir lagt til under konstituering